عنوان کامل پایان نامه :

ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل

اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان

 قانونگذاری در سطح بین المللی در حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار آنها  به طور عمده در اسناد ذیل به چشم می خورد که به طور اجمالی به آنها اشاره می شود.

بند اول: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[1]

این میثاق که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 میلادی به تصویب رسیده و در سال 1976 لازم الاجرا گردیده می باشد، در واقع اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 میلادی را در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، دوباره اعلام می کند و دولت های طرف آن را متعهد می سازد تا در جهت تحقق این اصول دست به اقدام بزنند.  ماده 9 این میثاق اشعار می دارد: ” هیچ کس را نباید در بردگی یا انقیاد نگه داشت یا ملزم کرد که به کار تحمیلی یا اجباری بپردازد”. از عموم و اطلاق واژه هیچ کس در این ماده، در راستای حمایت از حقوق کار کودکان اینگونه می توان استنباط کرد که کودکان نیز همچون بزرگسالان شامل مفوم ” هیچ کس” می شوند. پس، مطابق این میثاق، بردگی یا انقیاد یا کار تحمیلی و اجباری در خصوص کودکان نیز ممنوع اعلام گردیده می باشد.

بند دوم:  میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [2]

 این میثاق نیز که توسط مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1966 به تصویب رسیده می باشد و در سال 1976 لازم الاجرا گردیده می باشد، اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر را در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دوباره تصدیق می نماید و و ماده 10 این میثاق به دولت های طرف آن توصیه می نماید که افراد جوان را از بهره کشی اقتصادی اقتصادی و اشتغال به کارهای زیان آور برای اخلاقیات، تندرستی یا زندگیشان و نیز از کارهایی که احتمالا مانع رشد طبیعی آنها میشود، محافظت نمایند. هم چنین این سند، دولت ها را متعهد می سازد که محدودیت سنی وضع نمایند تا اشتغال کارمزدی کودکان پایین تر از آن سن ممنوع و عدم رعایت آن طبق قانون قابل مجازات شود.

بند سوم: اعلامیه جهانی حقوق کودک[3]

این اعلامیه توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اجلاس موّرخ بیستم نوامبر 1959 تصویب شده می باشد. این اعلامیه از یک مقدمه و ده اصل و یک توصیه تشکیل یافته، در خصوص حمایت از حقوق کار کودک طی اصل 9 خود مقرر داشته می باشد که کودک بایستی در برابر هر گونه غفلت، طلم و استثمار حمایت شود. کودک نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد. کودک نباید قبل از رسیدن به حداقل سن مناسب به استخدام در آید و به هیچ وجه امکان و یا اجازه استخدام کودک در کارهایی داده شود که به سلامت یا آموزش وی لطمه زده و یا باعث اختلال رشد بدنی، فکری و یا اخلاقی وی شود.

بند چهارم:  کنوانسیون حقوق کودک[4]

 این کنوانسیون که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک مقدمه و 54 ماده، تصویب و تدوین گردیده در سال 1990 به مرحله اجرا در آمده می باشد، در واقع رشته کاملی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را که برای بقاء، پرورش، حفاظت و مشارکت آنها در زندگی اجتماعی شان حیاتی می باشد به صورت امری به هم پیوسته و تفکیک ناپذیر، تصدیق و تحکیم کرده می باشد.

   سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد می باشد بیشترین تأثیر را در زمینه تحت نظم در آوردن مقررات مربوط به کار و ممنوعیت کار کودک ایفا کرده می باشد. سازمان ملل متحد دو پروتکل به کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته می باشد ( پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش کودکان، فاحشه گری کودکان و هرزه نگاری کودکان[5] و پروتکل اختیاری به کنوانسیون حقوق کودک در خصوص حضور کودکان در مخاصمات مسلحانه تحت عنوان پروتکل کودکان سرباز[6]

بند پنجم: اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال

سازمان بین المللی کار بیشترین معیارهای مربوط به کار کودکان را به مسئله حداقل سن استخدام و شروع به کار اختصاص داده می باشد بدین معنی که تاکنون 11 کنوانسیون بین المللی و 5 توصیه نامه اختصاصا در این باره تصویب نموده می باشد. اما کنوانسیون حداقل سن برای استخدام[7] (شماره 138) جامع ترین سند مربوط به حداقل سن اشتغال می باشد و موضوع آن عام می باشد. این کنوانسیون در واقع تجدید نظر شده کنوانسیون شماره 59[8] می باشد. بنابر ماده 1 کنوانسیون تجدید نظر شده، دولت های عضو متعهد می شوند از آن چنان سیاست ملی پیروی نمایند که هدف الغاء موثر کار اطفال و بالا بردن تدریجی حداقل سن اشتغال یا پذیرش به کار در سطحی باشد که به نوجوانان امکان دهد به کاملترین حد از رشد جسمی و فکری دست یابند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

   هدف اصلی از تدوین این پایان نامه (در چارچوب مطالب مندرج در طرح مسئله) پاسخ دادن به سوال اصلی ذیل می­باشد:

حقوق بین الملل چه قواعد و مقرراتی را برای منع کار کودک در بر دارد و چه راه کار های حقوقی برای دستیابی به جهانی عاری از کار کودک وجود دارند؟

در راستای سوال مزبور، در این پایان نامه کوشش می­شود تا به سوالات فرعی زیر پاسخ داده شود:

  1. در حقوق بین الملل، مانند حقوق بین الملل بشر چه اسنادی در سطح منطقه ای و جهانی در زمینه حمایت از حقوق کودکان و ممنوعیت کار کودکان موجود می باشد؟
  2. چه سازمان های بین المللی در جهت ممنوعیت کار کودک وجود دارند و چه اقداماتی را در این زمینه اتخاد نموده اند؟
  3. ایران به عنوان یک عنصر جامعه ی بین المللی چه اقداماتی بویژه اقدامات حقوقی را برای منع کار کودک اتخاذ نموده می باشد و مانند چه قوانینی در جهت ممنوعیت کار کودک وضع شده اند؟

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :ممنوعیت کار کودک در حقوق بین الملل   با فرمت ورد