دانلود پایان نامه ارشد با موضوع کنترل کننده فازی نوع 1

 

پس از ارائه مجموعه های فازی نوع 1 در سال 1965، پروفسور لطفی زاده مفهوم کلی تر از این نوع مجموعه ها، تحت عنوان مجموعه های فازی نوع 2، را در سال 1975 معرفی نمود. بنابر تعریف، مجموعه فازی نوع 2، مجموعه ای می باشد که درجه عضویت هریک از اعضای آن یک مجموعه فازی نوع 1 می باشد. مجموعه های فازی نوع 2  – توابع عضویت فازی نوع 2 –  اظهار‏کننده عدم قطعیت موجود در توابع عضویت فازی نوع 1 می باشند ]23-25[. به تعبیری دیگر، چنانچه نتوان تابع عضویت فازی نوع 1 را به گونه دقیق مشخص نمود می‏توان از توابع عضویت فازی نوع 2 بهره گیری نمود. در سال های اخیر رشد بهره گیری از مجموعه های فازی نوع 2 در ریاضیات، کنترل و سایر علوم بسیار افزایش یافته می باشد]28[

با وجود داشتن نامی که مبهم بودن را القا می کند، پژوهش ها نشان داده می باشد که توانایی سیستم فازی نوع 1 برای مدلسازی و به حداقل رساندن تاثیر ابهامات محدود می باشد. این به این دلیل می باشد که سیستم فازی نوع 1 قطعی می باشد به این معنا که درجه عضویت آن اعداد قطعی می باشد. اخیرا، سیستم های فازینوع 2 که دارای تابع عضویت‏هایی هستند که خودشان فازی اند، مورد توجه قرار گرفته اند. در واقع نوع 2 از بعد سومی برای نمایش ابهام بهره گیری می‏کند. سیستم های فازی نوع2 فاصله ای، مورد خاصی از سیستم فازی نوع2، به دلیل هزینه محاسباتی کاهش یافته، هم اکنون پرکاربرد ترین هستند. ما نیز در این رساله بر پایه این مفهوم به ادامه کار خود پرداخته ایم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: