اگر یک آرایه Nالمانی  داشته باشیم بردار هدایت برای آن را با نماد  نمایش می دهیم. اثرات خطای گین و فاز و تزویج متقابل می تواند با اعمال ماتریس  به بردار هدایت  نشان داده بشود. این بدین معناست که اگر بردار هدایت فرضی باشد  بایستی بردار هدایت واقعی را به ما نشان بدهد. ماتریس  می تواند از ضرب یک ماتریس تزویج متقابل با المان های یک روی قطر اصلی آن در یک ماتریس قطری که شامل خطای گین و فاز می باشد به دست بیاید. همان گونه که می دانیم اگر فاصله المان ها چند طول موج باشد ضرایب تزویج متقابل را می توان نادیده در نظر گرفت. پس برای آرایه های نسبتا بزرگ ماتریس اختلال یک ماتریس پراکنده[1] با المان های صفر در مکان های مناسب خواهد بود که المان های صفر آن تزویج صفر را نشان خواهند داد. برای آرایه ULAماتریس  ماتریسی با ساختار نوار نواری[2](مانند ماتریس قطری  مثلثی یا قطری پنج ضلعی)می باشد. فرض کنیم که  باشد که  نمونه های بردار اطلاعات آرایه به ازای هر مکان تست سیگنال با جهات   می باشد.  بردارهای ویژه اصلی با نرم واحد از ماتریس هم بستگی می باشند که براساس  نمونه مطابق با منبع سیگنال در جهت  اقدام می کنند. پس در غیاب نویز مساوی ضرب یک اسکالر در بردار   می باشد. حال می خواهیم ماتریس و بردار ضرایب را تعیین کنیم که این کار را با بهره گیری از مینیمم کردن  نرم خطای حداقل مربعات انجام می دهیم:

نماد نماد نرم اقلیدسی [3]بردار می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق تراژکتوری سرعت بهینه

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده