دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تولید همزمان برق وحرارت

در این دیگها بخار در دوسطح فشار ضعیف ودیگری شار قوی تولید می گردد . بهره گیری از این دیگها در نیروگاههای سیکل ترکیبــی متداول می باشد .  شــکل (8-7) دیگ بازیـاب دو فـشاره را نشـان

می دهد .

در شکل (9-7) دو ترکیب مختلف دیگهای دو فشاری نشان داده شده می باشد . در ترکیب A بخش کم فشار می تواند اقدام هوازدایی را انجام دهد ودر نتیجه نیازی به دی اریتور برای هوازدایی در سیکل نمی باشد . ترکیب B کمی پیچیده تراست .

این دیگ می تواند بطور همزمان بخار فوق گرم پر فشار وهمچنین بخار اشباع کم فشار تولید نماید . دیگهای دو فشاری نرخ حرارتی بهتری نسبت به دیگهای تک فشاری دارند .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: