(17.3)

کران‌های پایین یعنی، پارامترهایی هستند که بوسیله بهینه‌ساز به مقصود جستجوی راه‌حل‌های بهینه پارتو تغییر می کند.

همانطور که در شکل2.3 سمت راست دیده می گردد، روش مقیدسازی ε قادر به یافتن جواب‌های متناظر با بخش غیر محدب جبهه پارتو می‌باشد. با قرار دادن  و (خط تیره) راه‌حل‌های متناظر با A به علت مجموعه قیود توسعه داده را راه‌حل‌های نشدنی نشان می‌دهد، در حالی که بردار تصمیم متناسب با B بردار را از میان راه‌حل‌های باقی مانده ماکزیمم می کند. پس اگر کران‌های پایین به خوبی انتخاب نگردند ()، ممکن می باشد مجموعه شدنی باقیمانده خالی باشد یعنی اینکه در آن هیچ راه‌حلی برای SOP متناظر موجود نباشد. به مقصود جلوگیری از ایجاد این شرایط، یک محدوده مناسبی برای  از قبل تعیین می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه در مورد آنتن های شکاف دار
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده