عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391

محدودیت‌های پژوهش

بعضی از محدودیت‌های  پژوهش که ممکن می باشد در یافته‌های  پژوهش نیز تأثیر گذار بوده باشد به قرار زیر می‌باشند:

  • عدم مکانیزه بوده اطلاعات مربوط به محکومین به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در زندان و عدم بایگانی کامل و کافی از اطلاعات مورد نظر
  • دسترسی سخت به اطلاعات مورد نظر به دلیل شخصی بودن و سیستم امنیتی اردوگاه اصفهان
  • ضوابط و محدودیت‌های قانونی برای اخذ مجوز ورود به اردوگاه مرکزی اصفهان، انجام مصاحبه، تهیه و تکمیل پرسشنامه از زندانیان
  • مشکل برقراری ارتباط با زندانیان، بی اعتمادی آن‌ها و مقاومت در پاسخ دهی صحیح به تمامی سوالات باعث شد تا بسیاری از پرسشنامه‌ها به دلیل نقص پاسخ دهی حذف شود. بدین سبب انجام مصاحبه یا نمونه‌های جایگزین موجب اتلاف وقت بسیار شد.
  • عدم آگاهی دست اندرکاران و مسئولین امر نسبت به اهمیت پژوهش فوق و صرف وقت و انرژی زیاد برای متقاعد نمودن آن‌ها در خصوص همکاری، جهت بهتر انجام شدن این پژوهش.
  • کمبود منابع فارسی به خصوص تحقیقات و عدم سرویس دهی دانشگاه‌های مختلف جهت استفاده از منابع  تحقیقی موجودی خود.
  • بروز نبودن اطلاعات و نقص موضوعی و محرمانه بودن آمار مربوط به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در اصفهان.

5-4 پیشنهادات بر اساس یافته‌های  پژوهش

 پژوهش حاضر با در نظر داشتن اینکه نخستین پژوهش انجام شده در حوزه تحلیل جرم شناسی جرم حمل و استعمال مواد مخدر در میان معتادین زندان اصفهان می‌باشد، پس می‌توان راه‌های زیر را به عنوان عوامل کاهش حمل و استعمال مواد مخدر پیشنهاد کرد :

1- هیچ جامعه‌ای نمی‌تواند ادعا کند بدون فقرزدایی و بدون ناکامی زدایی قادر خواهد بود ریشه حمل و استعمال مواد مخدر را ریشه کن کند. پس از بین بردن فقر و تهیدستی با در نظر داشتن تأثیر مهمی که اوضاع نابسامان اقتصادی در بروز چنین آسیبی دارد، از مهم‌ترین کارها می باشد.

2- کنترل و مراقبت پدر و مادر در مورد دوستان ناباب و به طور کلی دوستان فرزندان خود یک ضرورت می باشد، زیرا عدم توجه پدر و مادر به چنین مسائلی کراراً از سوی معتادان عنوان شده می باشد.

3- نظام آموزش و پرورش بایستی طوری طراحی شود که نوجوانان و جوانان را با کار و فعالیت اجتماعی آشنا سازد و این آشنایی وسیله‌ای باشد برای تأمین معاش و کسب درآمد به ویژه برای آنانی که از بنیه مالی کمتری برخوردارند. زیرا زیرا نوجوان احساس استقلال مالی کند و عزت نفس خود را حفظ شده ببیند به تعدیل و کنترل رفتارهای خود دست خواهد زد.

4- تغییر محیط اجتماعی می‌تواند در تربیت بزهکاران موثر باشد. زیرا شرایط مساعد و محیط خانوادگی و تربیتی مناسب برای تحقق و پیشرفت او از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. برای بزهکار بایستی شرایطی فراهم شود که احساس تنهایی و بی کسی نکند و عشق به زندگی و نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن در او تقویت شود زیرا اگر زمینه‌های بزهکاری شناخته نشود و ریشه‌های آن‌ها قطع نگردد بزهکاران علیرغم قانون و مجازات نه تنها اصلاح نمی‏شود بلکه در جمع دوستان ناباب تجربه‌ها و مهارت‌های بسیاری را می‌آموزند. و حتی با تشکیل باند و با آمادگی بیشتری برای ارتکاب جرم‌های بعدی وارد جامعه می‌شوند.

1- ترجیح دادن پیشگیری بر درمان به مقصود حذف زمینه‌های مساعد برای ابتلای افراد به آسیب‌های اجتماعی از اهمیت فراوان برخوردار می باشد. برای دست یافتن به جامعه‌ای سالم بایستی پیشگیری را بر درمان ارجحیت داد. زیرا با اجرای برنامه‌های پیشگیری و با صرف هزینه و امکانات کمتری می‌توان افراد را زیر پوشش قرار داد….

2- ایجاد اشتغال برای بیکاران و جلوگیری از ولگردی و اجرای بیمه دوران بیکاری و نیز ایجاد محیط‌های مناسب ورزشی و آموزش صحیح ورزش از طریق رسانه‌های گروهی و همچنین آموزش اعتقادی و پرورش باورهای مذهبی در افراد برای استحکام مبانی ایمانی در خانواده‌ها…[1].

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته می باشد می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته می باشد؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته می باشد؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده می باشد جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در بعضی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده می باشد کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌شود.

4- به نظر می‌رسد با در نظر داشتن حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد