در بعضی از انواع نوسان‌سازها مناسب­تر می باشد که مدل فیدبک برای مدل نوسان‌ساز بکار برده گردد. همانند نوسان‌ساز­­های رینگ. برای نوسان‌سازهای مبنی بر تشدیدگر پدیده نوسان برمبنای مفهوم مقاومت منفی راحت­تر مطالعه می­گردد. همانطور که در شکل (2-3) نشان داده شده می باشد تشدیدگر را می­توان معادل با یک تانک RLC موازی در­نظر گرفت که در آن Rp تلفات اجتناب­ناپذیر انرژی در تانک را نشان می­دهد.

اگر تانک با یک جریان ضربه تحریک گردد (شکل a(2-3)) و یا یک شرایط اولیه­ روی آن قرار داده گردد، بدلیل تلفات ناشی از Rp، تانک بصورت نوسانی میرا پاسخ می­دهد زیرا در هر چرخه، قدری از انرژی که بین خازن و القاگر جابجا می­گردد، بصورت گرما در مقاومت تلف می­گردد. حال فرض گردد مقاومتی به اندازه –Rp به موازات مقاومت تانک قرار داده گردد و آزمایش فوق تکرار گردد( شکل b(2-3))، از آنجایی که ، تانک بطور نامحدود در فرکانس  نوسان می­کند. پس همانند شکل c(2-3) اگر یک مدار تک قطبی که مقاومت منفی ایجاد می­کند به موازات تانک قرار گیرد، ترکیب حاصل می­تواند نوسان کند زیرا عامل اتلاف انرژی وجود ندارد. یک چنین توپولوژی مدل مقاومت منفی نوسان‌ساز نامیده می­گردد. قابل توجه می باشد که در فرکانس­های خیلی بالا و مایکروویو، امپدانس دیده شده از مدار اکتیو دارای فیدبک مثبت فقط به صورت یک مقاومت منفی نخواهد بود و دارای یک جزء موهومی نیز می­باشد که در این حالت به مقصود ایجاد نوسان بایستی مجموع امپدانس دیده شده از مدار اکتیو و امپدانس شبکه مورد نظر برابر صفر باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درباره پلاریزاسیون متقاطع
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده