دانلود پایان نامه ارشد:تولید همزمان برق وحرارت

قبل از شبیــه سازی توربینهای گازی بــا وبــدون سیستمهای خنک کن ، لازم اســـت با یکسـری از اصطلا حاتی که بعدها مورد بهره گیری قرار خواهند گرفت ، آشنا شویم .

1-3- تبیین مقدماتی

هوا مخلوطی از گازهای مختلف می باشد که بیشتر وزن آن اکسیژن وازت ومقدار کم ومتغیری بخار آب در آن هست . اگر چه اندازه آب موجود در هوای جو کمتر از یک درصد وزن هوا در مناطق آب وهوایی معتدل وکمتر از سه در صد در بالا ترین مقدار آن می باشد ، تغییر آن در این محدوده ، نتنها اثرات قابل ملا حظه ای بر آسایش بشر ، خواص ورفتار مواد دارد بلکه چنانچه خواهیم دید ، عملکرد توربین های گازی را بشدت تحت تأثیر خود قرار خواهد داد . پس ، اندازه گیری اندازه رطوبت هوا ومطالعه ا ثر خواص هوای مرطوب در افزایش ویا کاهش توان وراندمان نیروگاههای گازی ، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: