• نتیجه­گیری از مقالات مطالعه شده
 • از مطالعه مقالات فوق نکات زیر حاصل شده می باشد:

  • در هیچ­کدام از مقالات فوق یک مدل قابلیت اطمینان برای واحد بادی ارائه نشده می باشد. پس نیاز می باشد که با شناخت این سیستم­ها و چگونگی عملکرد آن­ها یک مدل قابلیت اطمینان ارائه گردد.
  • در مطالعه عدم­قطعیت موجود در منابع انرژی تجدیدپذیر باد بیشتر از روش شبیه­سازی مونت­کارلو بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش مدل تحلیلی قابلیت اطمینانی که برای واحد بادی ارائه می­گردد عدم قطعیت موجود در سرعت باد را مد نظر قرار می­دهد.
  • تاکنون تعیین تعداد حالات مناسب مدل قابلیت اطمینان مزارع بادی، به صورت دلخواه تعیین می­شده می باشد. در این مقاله کوشش خواهد گردید الگوریتم­های مختلف کاهش تعداد حالات مورد مطالعه قرار گرفته و روشی معرفی گردد که در عین ساده کردن و کاهش حجم محاسبات دقت قابل قبولی نیز در تعیین شاخص­های قابلیت اطمینان سیستم تولید شامل نیروگاه­های بادی داشته باشد.
  • به مانند مقالات کوشش خواهد گردید که روش­های معرفی شده در این پژوهش به سیستم­های تست RBTS و یا IEEERTS با داده­های سرعت باد مربوط به مناطق مستعد ایران اعمال گردد.

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

  این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:تشخیص کور پارامترهای اسکرمبلرهای مبتنی بر LFSR، درداده‌های دیجیتالی