در این فصل فضای محاسبات به ابعاد 2 بعدی    با پله­ی مکانی یکنواخت  در راستای x و y مشبک شده می باشد. دو جسم استوانه­ای PEC و دی­الکتریک با  را به ترتیب در مکان­های  و  با شعاع­های به ترتیب  و  در محیط همگن با  و  قرار می­دهیم. از N=8 آنتن فرستنده/گیرنده برای فرستادن و دریافت کردن امواج الکترومغناطیس در قطبش  بهره گیری می­کنیم. فاصله­ی هر آنتن با آنتن مجاور خود  می­باشد. از پالس BH برای تحریک آنتن­ها با فرکانس مرکزی  بهره گیری شده می باشد.

شکل 3-4الف مقادیر ویژه را بر حسب فرکانس و شکل 3-4ب مقادیر آنها را در فرکانس مرکزی  نشان می­دهد. همانطور که از مقادیر ویژه می­توان دید دو مقدار ویژه غالب اول مربوط به دو پراکنده کننده در محیط و بقیه آنها مقادیر ویژه صفر می­باشند. بردار ویژه اول مربوط به بیشترین مقدار ویژه که مرتبط با غالب­ترین پراکنده کننده در محیط می باشد، می­باشد. در نتیجه با بهره گیری از این بردار ویژه و ساخت سیگنال­هایی به مقصود تحریک آرایه آنتن، قادر به تمرکز بر روی غالب­ترین جسم که در اینجا جسم هادی می­باشد، هستیم. همچنین با بهره گیری از بردار ویژه دوم که مربوط به دومین پراکنده کننده در محیط که در اینجا جسم دی­الکتریک می باشد، قادر به تمرکز بر روی جسم دوم هستیم. شکل­های 3-5الف و 3-5ب به ترتیب لحظه­های تمرکز بر روی جسم­های هادی و دی­الکتریک را نشان می­دهند و شکل 3-5پ نشان دهنده­ی تمرکز بر روی هر دو جسم می­باشد که با فرستادن هر دو بردار ویژه­ی اول و دوم به محیط بدست آمده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد برق بررسی خطای حلقه به حلقه سیم پیچی استاتور موتورهای القایی سه فاز قفس سنجابی

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده