در این فصل از پایان نامه الگوریتم های مختلف مبتنی بر تخمین مقاوم DOA و انواع کالیبراسیون مکان و گین و فاز و تزویج متقابل و مقایسه آنها با یکدیگر مطالعه می گردد. این الگوریتم ها براساس معیارهای مختلفی اقدام می کنند مثلا بعضی از آنها براساس روش تجزیه ویژه اقدام می کنند که بار محاسباتی پیچیده ای دارند و بعضی دیگر از این الگوریتم ها به شیوه بازگشتی اقدام می کنند و بعضی دیگر براساس حداقل مربعات نرم خطای بین مقادیر فرضی و واقعی اقدام می کنند. در آغاز به مطالعه انواع الگوریتم های مقاوم جهت یابی و تخمین مقاوم DOA و سپس به کالیبره کردن و تخمین گین و فاز و تزویج متقابل و مکان المان ها می پردازیم. این الگوریتم ها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول شامل الگوریتم های جهت یابی مقاوم می باشند. این دسته از الگوریتم ها تخمین DOA را نسبت به تغییر پارامترهای مختلف مانند مکان و گین و فاز و تزویج متقابل مقاوم می کنند و باعث می شوند تا تخمین مقاومتری از  DOA به دست بیاوریم. دسته دوم  شامل الگوریتم هایی هستند که  اقدام کالیبراسیون با بهره گیری از  ماتریس کالیبراسیون انجام می دهند که این دسته خود شامل سه دسته می باشند الگوریتم های کالیبراسیون مکان و گین و فاز و تزویج متقابل را در بر می گیرند. این دسته اقدام کالیبراسیون را به صورت ماتریس جبران(اصلاح) انجام می دهند. بدین معنا که ماتریس کالیبراسیون را در خروجی ضرب می کنیم تا خروجی تصحیح شده به دست بیاید. دسته آخر روش های مقاوم شکل دهی آرایه را شامل می شوند. این دسته از الگوریتم ها پس از اینکه DOA را تخمین زدند از آن برای شکل دهی پرتو بهره گیری می کنند و تخمین را نسبت به پارامترها ی کالیبراسیون(مانند گین و فاز و تزویج متقابل و مکان)مقاوم می کنند و سپس از آن برای تشکیل پرتو بهره گیری می کنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق:تاثیر شیارهای استاتور و روتور بر پارامترهای الکتریکی ماشین با اعمال خطای سیم پیچ سه فاز

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده