دانلود پایان نامه ارشد:الگوریتم های کاهش مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم

ناشی از قطعه قطعه کردن و بازسازی مجدد آنها به حداقل برسد. همچنین با در نظر داشتن نامطمئن بودن لینک­ها در شبکه­های حسگر، در صورت قطعه قطعه کردن بسته­های کنترلی، احتمال بروز خطا در پروتکل نیز افزایش خواهد پیدا نمود.

  1. الگوریتم مسیریابی بایستی نرخ اتلاف بسته قابل تحمل توسط کاربرد پیاده­سازی شده در شبکه را با انتخاب مسیرهای مناسب برای بسته­ها رعایت نماید. به این مقصود الگوریتم مسیریابی بایستی از تغییرات کوتاه مدت و طولانی مدت رخ داده در کیفیت لینک­ها مطلع گردد و با بهره گیری از تعیین هزینه مسیرها با در نظر داشتن شاخص کیفیت لینک­ها مسیر مناسب را برای داشتن نرخ خطای قابل تحمل انتخاب نماید.
  2. الگوریتم مسیریابی بایستی اندازه تأخیر قابل تحمل کاربرد پیاده­سازی شده روی شبکه را دانسته و با در نظر داشتن اندازه تأخیر لینک­های فیزیکی طول مسیر، مسیر مناسب را انتخاب نماید. به عنوان مثال کاربردهای اتوماسیون صنعتی یا اتوماسیون ساختمان ممکن می باشد حداکثر تأخیر قابل تحملی در حد چند ده میلی ثانیه داشته باشند.
  3. الگوریتم­های مسیریابی بایستی پیش روی تغییرات همبندی ناشی از تغییر کیفیت لینک­ها یا از دست رفتن گره­ها مقاوم بوده و در حداقل زمان ممکن که وابسته به کاربرد پیاده­سازی شده می باشد، همگرا شوند. علاوه بر لزوم سرعت در همگرایی، الگوریتم مسیریابی بایستی با اشغال کمترین منابع شبکه همگرا گردد تا بند 8 از الزامات فوق را نقض ننماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: