این بخش را با معرفی ساده­ترین مدل­های غیر تکراری رو به جلو برای بازسازی SR در حوزه فضایی، در مقایسه با روش حوزه فرکانس شروع می­کنیم.

فرض کنیدHk  مربوط به یک سیستم نامتغیر فضایی به صورت خطی  (LSI)[4] و برای همه فریم­ها یکسان می باشد، و ما آن را به عنوانH  در نظر می­گیریم. وماتریسFk  تنها مدل حرکتی ساده مانند جابجایی و چرخش باشد. سپسH  و Fk جابجا می­شوند[39،40]، و خواهیم داشت:

با در نظر گرفتن ، معادله (2-7) به صورت زیر بازنویسی می­گردد:

که رویکردی رو به جلو و غیر تکراری بر اساس درونیابی و بازنشانی را پیشنهاد می­دهد. سه مرحله برای این رویکرد هست: 1) ثبت تصاویر کم وضوح، 2) درونیابی غیر یکنواخت به Z ، 3) حذف ماتی و نویز برای به دست آوردن .

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه :بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده