همچنانکه در بالا ذکر گردید، مطالعه ناحیه مورد نظر[1](ROI) متمرکز روی قلب عموما از تصویر MRI اصلی استخراج می­گردد تا نیاز به پردازش کل تصویر نباشد. رویکردهای خودکار دو گونه­اند: رویکردهای مبتنی بر زمان[2] که از متحرک بودن قلب بهره گرفته و یا تکنیک­های تشخیص شی[3] که  هر دو رویکرد در انتقال Hough که تشخیص موقعیت بطن چپ را میسر می­سازد مشترک هستند [9-7].

هنگام بهره گیری از بعد زمان، تفاوت تصویر در کل داده ها تجزیه تحلیل می­گردد. تصویر حاصله شامل یک ناحیه دایره­ای در حول مرز بطن چپ می­باشد که توسط انتقال Hough تشخیص داده می­گردد. بعضی مطالعات پیشنهادی، متکی بر تفاوت در محاسبه هستند [10-9]. با شروع از تصویر اصلی سه بعدی، تفاوت در طول بعد زمان با انحراف استاندارد در هر همسایگی محاسبه می­گردد. حداکثر تراکم تصویر سه بعدی حاصل به یک تصویر دو بعدی تبدیل شده (روش otsu) و چندین بار بزرگ می گردد. سطح جذب ناحیه نهایی بدست آمده، ROI دو بعدی نهایی می باشد [7،9،11].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه جایابی بهینه خازن با هدف بهبود پروفیل ولتاژ و کمینه سازی تلفات توان شبکه توزیع واقعی با مدل سازی بارهای مختلف