در بیشتر مقالاتی که از روش های PR برای شناسایی نوع مدولاسیون بهره گیری می­کردند؛ از ویژگی‌های آماری نظیر ممان مرتبه دوم، ممان مرتبه چهارم و کومولان مرتبه چهارم و بالاتر بهره گیری شده می باشد. از مزایای این آمارگان می­توان به توانایی آنها در شناسایی فرآیندهای غیر گوسی و مشخص کردن شکل تابع چگالی احتمال[1] (PDF) نام برد]30-28[. از این رو این ویژگی‌ها را به عنوان ویژگی‌های مبنا، در نظر گرفتیم.

 ‏  ممان ها

ممان­ها، تعمیم مفهوم مقدار امید ریاضی، برای توزیع احتمال یک سیگنال بوده و عموما جهت تعریف مشخصات تابع چگالی احتمال بهره گیری می­شوند. فرم کلی ممان­های از مرتبه -ام یک متغیر تصادفی به صورت زیر می باشد]30-6[.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه در مورد آشکار سازی غیر متمرکز
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده