پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-4-12- تفسیر سوره یوسف یا جامع الستین(امین ، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 219؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31): تفسیر مفصلی از سوره یوسف که عرفانی، ادبی، اخلاقی و تاریخی بوده، کاشفی آن را املاء کرده و شاگردانش نوشته­اند و در آن از شواهد شعری، روایات ، حکایات و آیات دیگر قرآن استفاده شده می باشد(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).

2-1-4-13-جواهر التفسیر لتحفهالامیر یا العروس یا تفسیر زهراوین: این تفسیر بنا به نقل روضات الجنات ، تفسیر کبیری می باشد(موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 218) معروف به «جواهر التفسیر»، که تفسیر سوره­ی حمد تا آیه­ی 84 سوره­ی نساء را شامل می­شود. کاشفی قصد داشته تفسیر مفصلی را بنویسد اما آن را از  نیمه جزء پنج رها کرده و به  نوشتن تفاسیر مختصر دیگر­ی روی می­آورد. این تفسیر به دلیل اینکه شامل سوره­ی بقره و آل عمران می­شود به زهراوین نیز معروف گشته و به نام امیر علیشیر نوائی وزیر سلطان حسین بایقرا نوشته شده می باشد(آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، ج 5، صص226 و 265؛ امین، 1406ه.ق، ج 6، ص122؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 524).

2-1-4-14- ده مجلس: اختصار­ی روضهالشهداء می باشد(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).

2-1-4-15-رساله­ی حاتمیه: حکایاتی از حاتم طائی در آن ذکر شده می باشد(صفا، 1383ه.ش، ج 4 ، ص 525).

2-1-4-16- روضه الشهداء: از کتاب­های معروف و شناخته شده­ی ملاحسین کاشفی می باشد که در مورد اهل بیت(علیهم­السلام)، (مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 219)، مخصوصاً امام­حسین(علیهم­السلام) نوشته شده می باشد(امین، 1406ه.ق،ج6، ص122) و به گمان خوانساری در روضات الجنات اولین کتابی می باشد که در این موضوع تألیف گشته و اصطلاح روضه خوان نیز از این کتاب گرفته شده می باشد(موسوی

تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر