پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

به آن علم حروف و علم تکسیر نیز گفته می شود(دهخدا، 1377ه.ش.، ج5، ص7801 و 7802) و جفری شخصی می باشد که علم جفر را می داند(همان، ج5، ص7802 و7803).

و سرانجام این نویسنده­ی ایرانی و به گفته دکتر صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران، «مولف پرکار پارسی نویس»(صفا، 1383ه.ش، ج 4 ، ص 88)، در سال 910 هـ . ق در هرات وفات پیدا کرد و آرامگاهش در همان شهر قرار گرفت که این سال­ها مقارن با ظهور و روی کار آمدن دولت صفویه در ایران بوده می باشد.

البته در موارد محدودی تاریخ­های دیگری زیرا 906 هـ . ق . نیز به عنوان سال وفات او ذکر شده، حاجی خلیفه مانند کسانی می باشد که در کشف الظنون سال وفات کاشفی را 906 هـ . ق قرار داده(حاجی خلیفه، 1402ه.ق، ج 2، ص 613)، اما بر اساس اینکه بیشتر مورخان و توضیح­حال­نویسان تاریخ 910 هـ . ق را نقل کرده اند به احتمال قوی همین تاریخ صحیح می باشد. مانند کسانی که تاریخ وفات کاشفی را سال 910 ذکر کرده اند عبارتند از: اسماعیل پاشا، هدیه العارفین، ج 5، ص 316؛ شوشتری، مجالس المؤمنین، ص 547؛ خوانساری، روضات الجنات، ج 3، ص 217.

هم چنین محمد علی مدرس در ریحانه الادب می­نویسد: «وفات کاشف به سال نهصدو دهم و یا ششم هجری در هرات واقع شد و بنابر اول لفظ شیخ و بنابر دویمی کلمه شوخ ماده وفات او می­باشد»(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 32).

در زمینه­ی خانواده­ی ملاحسین، اطلاعات زیادی نیست تنها می­توان به این نکته اشاره کرد که بعضی او را هم داماد جامی معرفی کرده اند( هدایت، 1385ه.ش، ص 481؛ شوشتری، 1365ه.ش، ص 114)  و بعضی او را شوهر خواهر عبدالرحمان جامی دانسته اند(موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 217؛ قمی، 1385ه.ش، ص 227).(4)

توضیح­حال­هایی هم از فرزندش، علی بن حسین واعظ یا فخرالدین علی ذکر شده که او نیز همچون پدرش اهل علم و فضل و دانایی بوده و به وعظ و شعر هم می­

تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر