پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

پیامدهای مثبتی هستند که پدیده­ها برای مصرف­کننده به همراه می­آورند.

 

  • توجه های مصرف کننده

در طی دهه­های اخیر، اصطلاح در نظر داشتن شیوه­های متعدد معرفی شده می باشد. در این پژوهش از تعریفی استفاده شده می باشد که به وسیله ی ال.ال. ترستون یکی از مبتکرن نظریه اندازه­گیری توجه جدید ارائه شده می باشد. توجه میزان انغعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به محرک می باشد. این عقیده که توجه­ها به انفعال یا یک واکنش کلی ارزیابانه باز می­گردند از سوی خیلی از پژوهشگران ابراز گردیده می باشد. در حالی که باورها، معرفت شناختی پیرامون یک پدیده هستند توجه­ها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده­ها دارند.

باورها، توجه­ها و رفتارها می توانند به طور غیر مستقیم از طریق سلسله مراتب تاثیرات شکل بگیرند و نوع فرآیند خریدی را که به طور سلسله مراتبی اجرا شده می باشد را کنترل می کند. جدول ذیل فرآیند متفاوت خرید

جدول 1 سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها

سلسله مراتب چهارگانه تاثیرها
فرآیند خرید سلسله مراتب تاثیرها
درگیری ذهنی بالا باورها –توجه –رفتار
درگیری ذهنی پایین باورها –رفتار –عاطفه
تجربی /بی برنامه عاطفه-رفتار –باور

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری