پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

پرداخته ، آثار وکتاب هایی مانند: اختصار اسرار قاسمی، انیس العارفین، حرز الامان من فتن آخرالزمان، لطائف الطواف و … به فخر الدین علی کاشفی نسبت داده شده می باشد.(5)

2-1-2- مذهب حسین بن علی کاشفی

درمورد­ی مذهب نویسنده­ی جواهر التفسیر، مفسر پرکار ایرانی، اختلاف نظر­هایی هست و هر یک از نویسندگان و صاحب نظران، دیدگاهی در این زمینه ارائه کردند.

با در نظر داشتن حکایت­های نقل شده در این زمینه،(6) علت این اختلاف نظرها، رفتارهای متفاوت کاشفی می باشد که باعث بروز شک و اختلاف در حقیقت مذهب و اعتقادش گردیده می باشد(نک: شوشتری، 1365ه.ش، صص 114 و 113؛ قمی، 1385ه.ش، ص 227).

از میان نویسندگان شیعه و اهل سنت، بعضی اورا شیعه می دانند(نک: امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ قزوینی، 1407ه.ق، ص 123؛ اعلمی حائری ، بی­تا، ج 8، ص 313 و ایازی، 1378ه.ش، ص 275 بدون توضیح و توضیح کاشفی را شیعه معرفی کرده)؛ عده ای او را سنی می دانند(نوائی، 1363ه.ش، ص 268)؛ بعضی به طور خاص وی را حنفی دانسته اند(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج5، ص316)؛ گاهی قائل به شیعه بودن اویند در صورتی که همراه با تقیه بوده(کاشفی، 1379ه.ش، ص 88، مقدمه­ی مفسر)  وگاه ملاحسین را در سیر تحول از سنی به شیعه قرار می­دهند(حضرتی و مقیمی،www.hawzah.net/fa/article/articleview/80779) و طرفداران هر یک از این نظریه­ها دلائلی بر مدعای خود می­آورند.

معمولاً در هر کتابی که توضیح حال کاشفی آورده شده به موضوع عدم وضوح اعتقادش نیز اشاره گشته می باشد، برای مثال بعضی از منابعی که این اختلاف را اظهار کرده اند می­توان از این کتاب­ها دانست: روضات الجنات، ج 3، ص 217؛ ریحانه الادب، ج 5 ، ص 29؛ فواید رضویه، ص 227؛ تاریخ ادبیات صفا، ج 4، ص 524؛ دانشنامه­ی قرآن و قرآن پژوهی خرمشاهی، ج 1 ، ص 692؛ لغت نامه دهخدا ، ج 12 ، ص 24-18.


تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر