پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

اظهار شده می باشد. مانند بیع و اجاره و عقود غیر ارجاع داده شود. درمیان فقیهان شیعه همواره این بحث مطرح بوده می باشد که آیا برای تشخیص مشروعیت یک قرارداد بایستی نصّ خاصّی وجود داشته و مشروعیت و اعتبار آن از ناحیه شارع تصریح شده باشد یا آن که علاوه بر عقود معین که نام آن ها در فقه آمده می باشد به طور کلی قراردادهای عقلایی، مشروعیت و اعتبار دارد؟ گروه زیادی از فقها- به ویژه متقدمان- قائل به توقیفی بودن عناوین عقود و معاملات شده و اعتبار قراردادها را تنها درقالب عقود معیّن پذیرفته‏اند.[1] به عنوان مثال شهید ثانی(ره) در ارتباط با علت بطلان عقد مغارسه[2] می‏نگارد: « إنّ عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع وهی منتفیه هنا »[3].مؤلف کتاب مفتاح الکرامه پس از نقل اجماع فقها بربطلان مغارسه می‏نویسد: « حجه المعظم أن عقود المعاوضات موقوفه علی إذن الشارع و هی منتفیه هنا »[4]

همان طور که اشاره شد بعضی فقهاء و مخصوصاً قدما که اکثرشان در معاملات توقیفی بوده‏اند[5]، معتقد بودند که الگوی معاملاتی و روابط حقوقی دو طرفه، محدود و منحصر به عقود معین می باشد و جز این عقود هیچ گونه قراردادی در فقه دارای اعتبار نمی باشد. این عده که عقود معتبر را منحصر در عقود معین توصیف شده در زمان شارع دین دانسته اند، استدلال خود را عمدتاً بر مبنای اصل عدم و حمل عمومات عقود بر معاملات معهود و شناخته شده و نیز اجماع منقول استوار کرده اند. توضیح بیشتر این که اصل بر این می باشد که هیچ مالی یا حقی از شخصی به دیگری انتقال نمی یابد و هیچ شخصی متعهد و مکلّف نمی شود مگر به وسیله منشئاتی که در زمان شارع متداول و اعتبار آن قولاً یا فعلاً یا تقریراً مورد تأیید او بوده می باشد. پس اعتبار حقوقی منشئات دیگر و جریان آثار حقوقی آن ها مورد تردید و به حکم اصل عدم، محکوم به بی اعتباری می باشد.[6] به عبارت دیگر این اصل عدم و استصحاب عدم، اقتضا می کند که اگر بر اعتبار و[1]. سعید شریعتی، « بیع زمانی »، فقه اهل بیت( ع)، شماره 26، ( سال هفتم تابستان 1380 ش )، ص 244

[2]. مغارسه ازماده غرس- به معنای درختکاری- گرفته شده می باشد. غرس مشترک درخت: زمین از یکی و نهال از دیگری ؛ میرزا على مشکینى ، مصطلحات الفقه ، (‏‏ قم : نشر جامعه مدرسین ، بی تا ) ، ‏ص 507

[3]. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 5، ( ‏قم:‏ مؤسسه المعارف الإسلامیه، چاپ اول 1413 ه ق )، ص 71

[4]. محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه فی توضیح قواعد العلامه، ج 7، ( بیروت: داراحیاء التراث )، ص 386.

[5]. میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن گیلانی ‏، پیشین،‏ ج 1، ص 176

[6]. مهدی شهیدی، مجموعه مقالات حقوقی، ( تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول 1375ش )، ص 20 و 21


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه