پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

  • مشتریان مجموعه­ای از تعهدات در فرآیند تصمیم­گیری می باشد. بعضی از خدمات ویژه علایق مشخص­تری را برانگیخته و سود بیشتری را به همراه دارد و رقابت­پذیرتر هستند. ارتباطات درازمدت در کنار اضافه شدن عدم قطعیت دشواری درک خدمات مالی را بیشتر می سازد (Beckett, 2000, ص. 199)
    • نیازهای مالی و انگیزه های رفتار مصرف کننده

نیازها و انگیزه­های مصرف­کنندگان، هسته اصلی بازاریابی خدمات را تشکیل می­دهند. انگیزش، نیرویی می باشد که رفتار را در جهت دستیابی به هدف­ها  به حرکت در­می­آورد. هدفها منشاء نیازهایی می­باشند که در فرد تنش ایجاد کرده می باشد. برای انگیزش مصرف کنندگان، وجود هدف یا هدفهایی که محرک رفتار فرد میباشند ضروری می باشد، نیازها، انگیزه­ها را به جهت خاصی سوق می­دهند. انتظار دستیابی به خوشی­ها و پرهیز از ناخوشی­ها بر روی انگیزه­ها تأثیر می­گذارد. (Hilgard, Atkinson, & Atkinson, 1975, p. 38)پس دستیابی به هدفهای مثبت  باعث خوشی و هدفهای منفی  پرهیز از ناخوشی را بدنبال دارد. این دو را  میتوانیم تقرب و دوری نامگذاری کنیم (Lewin, 1935, ص. 41)

در طبقه بندی دیگری، نیازهای اساسی مصرف­کنندگان مالی­را می­توانیم به صورت زیر طبقه­بندی کنیم:

  • دسترسی به نقدینگی: مشتریا ن، دائماً به نقدینگی در دسترس، نیازمند می­باشند.

امنیت دارایی: این نیاز، به دو نیاز فرعی تقسیم میشود. اول، نیاز به امنیت فیزیکی دارایی­ها در برابر

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری