پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

 

به اصول بیمه گری و نحوه انتخاب خطر در بیمه های اشخاص ، توجه دقیق و خاصی مبذول شود.[1] شایان ذکر می باشد که مقصود از خطر در اصطلاحات بیمه ای ، هر فرد یا شیء یا مسئولیتی می باشد که بیمه می شود .[2]

استثنائات بیمه عمر عبارت می باشد از خطر جنگ و کوشش در خودکشی؛ در صورتی که بیمه شده در نتیجه عملیات تعرضی و تدافعی یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی در مقابل نیروی مهاجم داشته باشد فوت نماید، بیمه گر فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه را تا روز حادثه پرداخت خواهد کرد. همچنین در صورتی که بیمه شده بر اثر خودکشی یا کوشش در خودکشی در طول مدت دو سال از تاریخ شروع قرارداد بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد فوت نماید، فقط ذخیره ریاضی بیمه نامه پرداخت می شود، مگر اینکه ورثه قانونی بیمه شده با علت های کافی ثابت نمایند که خودکشی غیر ارادی بوده می باشد و چنانچه دو سال از مدت بیمه یا از تاریخ برقراری مجدد گذشته باشد، تمام سرمایه بیمه پرداخت می شود.[3]

1-1-4-2-1- تاریخچه بیمه عمر

از پیدایش اولین جوامع بشری، بشر همواره در جستجوی راه هایی برای تأمین جان و مال خود بوده و بیمه عمر هم مانند روش هایی می باشد که در طول قرون گذشته برای به دست آوردن تأمین جانی و اقتصادی به وجود آمده می باشد. این نوع بیمه قبل از آن که در خشکی شناخته شود در دریا معمول گردیده و بیمه گران، ضمن بیمه کردن کشتی ها، متعهد می گردیدند که در صورت فوت هر یک از خدمه کشتی وجه حیات به سود خود منعقد نماید ) یا ممکن می باشد شخص سومی باشد ( مانند مادری که بیمه نامه عمر به شرط فوت به نفع فرزندان خود منعقد کند )[4]

در بعضی از اقسام بیمه عمر، بیمه گذار و بیمه شده و مستفید از منافع بیمه، یک شخص می باشد؛ مانند بیمه به شرط حیات در مدت زمان مشخص؛ مثلاً فردی در بیمه عمر زمانی، به مدت ده سال قرارداد می بندد. اگر پس از ده سال زنده بماند، پس از انقضای زمان بیمه، مبلغ مشخصی را از شرکت بیمه دریافت می کند و او بعد از انقضای زمان، زنده می ماند. بیمه گذار در این فرض خود را بیمه نموده می باشد و حق استفاده از مبلغ بیمه ای را برای خود قائل شده می باشد.

[1]. هادی دستباز، پیشین، ص 10 و 31

[2]  . همان ، ج 2 ، ص 59

[3]. علی صباغیان و فاطمه فیروزی، « مطالعه ابعاد حقوقی بیمه های زندگی »، نشریه بصیرت، شماره 35، سال دوازدهم، ص 172

[4]. ژان لوک اوبر، پیشین، ص 17


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه