دربرخی ازکاربردهای دیگهای بازیاب ، بازیابی حرارت درآنها به عنوان هدف ثانویه مطرح بوده وهدف اصلی به عنوان مثال سردکردن سیال گرم در یک فرآیندصنعتی می باشد . در این نوع کاربرد ، محدودیت دمای سیال خروجی محدود کنندۂ طراحی دیگ می باشد ، اما در موردی که هدف بیشترین بازیابی حرارت از دود گرم خروجی از توربین گازی می باشد ، دیگ بازیاب بیشترین انعطاف را از نظر طراحی وبهره برداری دارا می باشد . پس بایدطراحی این مؤلفه با در نظر داشتن ملاحظات فنی وبهره برداری مورد نیاز هر کاربرد خاص صورت پذیرد .

صرفنــظر از ا جزایی مـانند Direction Box و Diverter Damper و یکنــواخت کننــده جــریان (Fluid Correctio Device) که وظیفه هدایت دود خروجی از توربین گاز وتوزیع مناسب آن را برعهده دارند ، اجزاء اصلی دیگ بازیاب ، مبدلهای حرارتی آن یعنی سوپرهیتر، اواپراتورواکونومایزر مــی باشندکـه به همین ترتیب نیز در مسیر دود قرار می گیرند . در اکونومایزر گرمایش آب تغذیه تا دمای نزدیک به اشباع صورت گرفته ودر اواپراتور و سوپرهیتر این آب به بخار فوق گرم تبدیل می گردد . یکی دیگر از اجزاء دیگ بازیاب ، هوازدا می باشد که وظیفه اصلی آن جدا سازی اکسیژن یا هوازدایی بخار درگردش می باشد که بنا بر دلا یلی می تواند در آب سیرکوله نفوذ یا وجود داشته باشد .

با در نظر داشتن نحوﺓ عملکرد وآرایش اجزاء اصلی فوق ونیز با بهره گیری یا عدم بهره گیری از مشعل کمکی ، دیگ بازیاب به انواع مختلفی تقسیم می گردد که در ذیل تبیین داده می گردد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره ضرورت بررسی اثر شارژ خودروهای الکتریکی بر پیری ترانسفورماتورهای توزیع

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده