تولید همزمان برق وحرارت-دانلود پایان نامه ارشد

بر اساس اصول اولیه ترمودینامیک وعلم سایکومتریک ، در کل دو متدولوژی برای خنک کردن هوای ورودی به توربینهای گازی جهت افزایش توان تولیدی آنها مجود دارد :

  • روش مستقیم (سیستمهای خنک کننده تبخیری)

در این روش ، هوا مستقیما ً با آب ، مانند کولر آبی در تماس بوده ودر اثر این تماس ، آب گرمای نهان تبخیر خود را از هوای اطراف گرفته وتبخیر می گرددو با محو شدن در هوای سرد شده ، به سمت کمپرسور هدایت می گردد. به این متدولوژی ، روش تبخیری اطلاق می گردد .

  • روش غیرمستقیم (سیستم های خنک کننده چیلری یا کویلی)

در این روش ، هوا با سیال خنک کن هیچ تماسی نخواهد داشت . در این روش ، آب سرد تولید شده توسط چیلر ، در داخل کویلها ، گرمای خود را به آب سرد داخل کویلها منتقل کرده وخنک می گردد. در این فرآیند تحت شرایط خاصی ، حتی ممکن می باشد رطوبت هوا روی کویلهای سرمایشی چگالیده گردد . به این متدولوژی ، روش کویلی اطلاق می گردد .

هر کدام از متدلوژیها ی فوق توسط یکسری سیستمهای خاصی می توانند پیاده شوند که در نمودار (7-2) تقسیم بندی آنها ارائه شده می باشد .

با اندک دقتی در این شکل ، ملاحظه می گردد که اقدام خنک کردن ، یا با بهره گیری از خاصیت برودت زایی تبخیر آب (Evaporate  Systems) صـــورت می گیرد و یا با بهره گیری از یکسری کویلــــهای

سرمایشی ( Refrigerative Systems ) که در مسیر هوا به سمت کمپرسور کار گذاشته می گردد ، انجام می پذیرد . در توربین گازی پالابشگاه آبادان ، تعبیه سیستم دوم در نظر گرفته شده می باشد .

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: