همان گونه که در قبلاً به آن تصریح گردید، در بار پایه ، دمای ورودی توربین (خروجی محفظه احتراق) حدود900˚C می باشد که تحت این شرایط، دمای خروجی توربین در دمای حدود 495 تا 512  درجه سانتی گراد کنترل می گردد. از طرف دیگر ، کنترل توان توربینهای گازی با تنظیم دمای خروجی توربینهای گازی که به  نوعی به تنظیم گاورنر سوخت ارتباط پیدا می کند ، انجام می شود . پس در مواقعی که نیاز به برق تولیدی نیروگاه کاهش پیدا می کند ، با تنظیم دما ی خروجی توربین روی دماهای پایین ، می توان اندازه تولیدی توان نیروگاه را کنترل نمود . با مطالعاتی که روی  لاگ شیت های اخیر نیروگاه صورت گرفته می باشد ، بندرت می توان شرایط بار پایه را در عملکرد آنها پیدا نمود . از این رو ، در این پروژه در مطالعات خود و جهت حصول اطمینان از عملکرد برنامه شبیه سازی توسعه داده شده ، در حالت زیر را مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا بتواند در شرایط غیر بار پایه ، رفتار توربینهای کازی را در حالتهای بهره گیری و عدم بهره گیری از سیستم های خنک کن هوای ورودی پیش  بینی نماید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق:طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM