دراین روش جهت خنک کردن هوای ورودی به توربین گازی ، طی یک سیکل ترموینامیکی ، سرمای لازم را در اواپراتور سیستم چیلر جذبی نوع لیتیم – بروماید ایجاد می کنند. سرمای ایجادشده در اواپراتور ، بصورت آب سرد سیرکولوله ، بین کویلهای سرمایشی واقع شده در اتاق فیلتر توربین گازی واواپراتور را تأمین خواهد نمود . شماتیک موقعیت قرارگیری چیلر جذبی بین توربین ، برج خنک کن  وسیستم بازیافت حرارتی در شکل (7-6)  نمایش داده شده می باشد .

 

شکل (7-6)

جهت برآورد اندازه انرژی مصرفی سیستم جذبی نوع لیتیم – بروماید ، شرکت نخبه صنایع به شبیه سازی این چیلر مطابق  شکل   (8-6)     پرداخته می باشد . چیلر ازنوع تک اثره  (Single Effect )

در نظر گرفته شده می باشد . در این سیکل فرض شده می باشد که انرژی مورد نیاز سیکل توسط آب گرم 100 درجه سانتیگراد تأمین می گردد . در بخش اول شبیه سازیها ، به مطالعه اثر آب گرم روی دماهای مختلف سیکل پرداخته شده می باشد . آب گرم تولید شده در دیگ ، از طریق نقطه 11 نشان داده شده در شکل وارد ژنراتور شده وضمن پس دادن انرژی خود به سیال عامل سیکل ، ازطریق نقطه 12 آنرا ترک می نماید . هدف تولید آب سرد در اواپراتور چیلر می باشد . آب سرد تولید شده در اواپراتور که به نوعی آب سیرکوله بین کویلهای سرمایشی تعبیه شده در ورودی هوای توربین گازی و اواپراتور می باشد، از طریق نقطه 18 اوتپراتور را ترک می کند. نتایج این شبیه سازی نشان می دهد که آب سرد تولید شده حدود 4 درجه سانتیگراد می باشد . همچنین مشخص می گردد به ازای هر تن تبرید تولیدی در اواپراتور ، حدود 4.8 کیلووات انرژی در ژنراتور مورد نیاز می باشد .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درباره ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: