دسته دوم مدل ترانسفورماتور، مدل فیزیکی می­باشد. در این مدل روابط پیچیده الکترومغناطیسی متناظر با ساختمان و خواص مواد به کار رفته در ترانسفورماتور مورد مطالعه قرار می­گیرد. این مدل برای فهم بهتر و عمیق­تر از شرایط درون ترانسفورماتور مناسب می­باشد و ابزاری مفید برای خطایابی[2] می­باشد. مدل فیزیکی با در نظر داشتن نوع کاربرد و تاثیرعناصر مختلف، خود به چند دسته تقسیم می­شوند که از آن جمله می­توان به مدل خط انتقال[3]، اندوکتانس نشتی[4]، مبتنی بر اصل دوگان[5]، میدان الکترومغناطیسی[6] و متمرکز الکتریکی[7] تصریح نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوع تکنولوژی رادیوشناختی