تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات :پایان نامه

 

بهره گیری از آنتن های میکرو استریپ به دلیل حجم کم در سیستم های بی سیم بسیار افزایش یافته می باشد. این آنتن ها در تجهیزات بی سیم مانند تلفن همراه بسیار بهره گیری می شوند و سازگار هستند. مسافت سنجی و ارتباطات بر روی موشک ها نیاز به آنتن بسیار کوچک و رایج دارد و معمولا از آنتن های میکرو استریپ بهره گیری می گردد. کاربرد بسیار مهم دیگر این آنتن بهره گیری در ماهواره ها می باشد. مزایای این آنتن به صورت زیر می باشد( .(Balanis , 1997

 • وزن و حجم کم
 • ساختار سطحی عرضی کوچک که به سادگی می تواند به صورت شکل سطحی که آنتن بر روی آن قرار می گیرد، ساخته گردد.
 • هزینه ساخت مناسب دارد در نتیجه می توان تعداد کثیری از آن را تولید نمود.
 • هر دو قطبی شدگی دایروی و خطی را پشتیبانی می کند.
 • به راحتی می توان با مدارات مجتمع مایکروویو مجتمع نمود.
 • توانایی عملکرد مناسب در دو یا سه فرکانس را دارد.
 • از لحاظ مکانیکی هنگامی که بر روی سطوح سخت قرار می گیرد، مقاوم می باشد.

و اما نواقص این آنتن به صورت زیر می باشد ( .(Pues et al., 1984; Balanis,2001

 • پهنای باند باریک
 • بازده کم
 • بهره نامناسب
 • تشعشع اضافی در ناحیه تغذیه و اتصالات
 • تحریک امواج سطحی
 • ظرفیت توان نامناسب

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: