تحلیل،شبیه سازی و ساخت آنتن میکرواستریپ بهینه شده با رولایه متامتریال و استفاده از الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات -دانلود پایان نامه

 

در سال 1983،Reevers اولین کسی بود که در کارش این روش را در نظر گرفت به طوری که او در این سیستم ذره هایی را طراحی نمود تا اهدافی را که به صورت دینامیک هستند و به راحتی توسط سطوح و کثیرالاضلاع ها ارائه نمی شدند دنبال کنند.مثال هایی از این نوع سیستم ها عبارتند از آتش،دود،آب و ابرها.

در این روش ذرات از هم مستقل هستند و با بهره گیری از یک دسته قوانین خاص حرکت می کنند.

چند سال بعد در سال 1987،Reynolds از سیستم ذراتی بهره گیری نمود و با بهره گیری از آن حرکت جمعی پرندگان را شبیه سازی نمود.

در سال 1990، Happner و Grenander محل توقف پرندگان را نیز در نظر گرفتند که در بحث شبیه سازی رفتار پرندگان بسیار جذاب بود،این دو مدل باعث ایجاد قوانینی جدیددر این الگوریتم گردید که در چندین سال بعد مورد بهره گیری قرار گرفت.

در سال 1990،  Nowak،  Szamrejو Latane تئوری اجتماعی دینامیک را ارائه کردند که یکی از مراجع مهم الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات به شمار می رود.

الگوریتم بهینه سازی تجمع ذرات توسط Kennedy، Eberhart در سال 1995 گسترش پیدا نمود.

قوانینی که امروزه در این الگوریتم بهره گیری می گردد الهام گرفته از تئوری های ذکر گردیده می باشد،این قوانین در سال 1995 توسط Kennedy  و Eberhart وضع گردید.

اولین کاربرد این الگوریتم در حوزه آموزش شبکه های عصبی بود که در سال 1995 گزارش داده گردید.تاکنون از این الگوریتم در مخابرات،کنترل،طراحی سیستم های قدرت،پردازش سیگنال و استخراج اطلاعات بهره گیری شده می باشد( .(Robinson et al., 2004

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: