پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد شرط عوض بشود، با این وجود عوض مذکور به منزله پرداخت حق بیمه می باشد.

امام خمینی ( ره ) نیز احتمال ضمان معوض بودن عقد بیمه را مردود نمی دانند و در جلسه درس خود این طور می فرمایند که عقد بیمه می تواند یکی از شقوق ضمان بوده باشد.[1]

در این نوع از ضمان انشائی در اعیان خارجی که دارای عوض معین می باشد، می توانیم بیمه عمر را نوعی ضمان به حساب آوریم و دراین نوع از ضمان همان ارکان موجود در بیمه عمر نیز وجود دارند که عبارتند از: ایجاب و قبول، بیمه شده که در این جا ( باب ضمان ) آن را مضمون می خوانیم که عین خارجی یا نفس شایان ذکر می باشد که در صورتی بیمه از قبیل ضمان مالم یجب می باشد که بیمه گر نسبت به تلف عین، تعهد فعلی نموده و منشأ در آن فعلی باشد ، اما در صورتی که قبول تعهد بعدی کند و منشأ موکول به تلف عین در آینده باشد ، در این صورت تعهد او به هیچ وجه مصداق ضمان مالم یجب نیست[2] و اگر چه نوعی تعلیق می باشد اما دلیلی بر بطلان تعلیق، به ویژه این نوع تعلیق وجود ندارد. تحلیل و پاسخ تفصیلی این اشکال، ان شاء الله در فصل سوم خواهد آمد.

3 – ممکن می باشد گفته شود که در عقد بیمه عمر و ضمان اعیان غیر مضمون، مضمون عنه وجود ندارد در حالی که مضمون عنه جزء ارکان عقد ضمان می باشد.

به این ایراد چنین می توان پاسخ داد که در ضمان، وجود مضمون عنه معتبر نیست[3] و حتی زنده بودن مضمون عنه لازم نیست و از کودک و سفیه و شخص ناشناس هم می شود ضمانت کرد و چنان چه وجود مضمون عنه شرط شده باشد مخصوص ضمان دیون می باشد نه مطلق همه ضمان.[4] زیرا ضمان در اعیان خارجی، به معنای تعهد می باشد، نه به معنای ثابت شدن دینی بر ذمه شخص.[5]

شایان ذکر می باشد که ضمان در موردی که کشتی در وضعیت خطر غرق شدن باشد و شخصی به صاحب کالا بگوید : « ألق متاعک فی البحر و علی ضمانه »، صادق می باشد و فقهاء بر صحت این نوع ضمان اجماع دارند[6] در حالی که در این نوع ضمان ، مضمون عنه وجود ندارد. در این مورد هم اطلاق ضمان صحیح می باشد و اعتبار حقوقی دارد.

[1]. عبد الکریم بی آزار شیرازی، رساله جدید، ج 2، ( مؤسسه انجام کتاب، 1359 ش ) ص 227

[2]  . محمد صادق حسینی روحانی ، فقه الصادق ، ج 20 ، ( قم : مؤسسه دارالکتاب ، چاپ سوم 1414 ه ق ) ، ‌ص 162

[3]  . همان ، ص 163

[4]. ابوالقاسم گرجی، پیشین، جلد 1، ص 32

[5]. ابو القاسم موسوی خویی، منهاج الصالحین، ج 2، ( قم: نشر مدینه العلم، چاپ بیست و هشتم 1410 ه ق )، ص 185

[6]. محمد کاظم بن عبد العظیم طباطبائی یزدی، العروه الوثقی، ‏پیشین، ج 2، ص 779


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه