پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

مورد ضمان اعیان مضمونه، ترجیح عدم جواز داده اند و علامه در تذکره[1] و تحریر[2] و ارشاد[3] ترجیح جواز داده می باشد.

چنانچه باب ضمان را در این قبیل از انواع ضمان ( ضمان اعیان شخصیه که دست مالک می باشد ) توسعه دهیم، می توانیم بحث بیمه عمر را در باب ضمان داخل نماییم اما اگر ضمان را به ضمان بر ذمه یا اعیان مضمونه مثل غصب و عقد فاسد مختصر بدانیم، نمی توانیم بیمه عمر را ضمان به حساب آورد.

با در نظر داشتن وجود اطلاقات و عموماتی که ضمان اعیان شخصی غیر مضمون را شامل می شود و فقدان مانعی از این اطلاق و شمول ادله، بعضی فقیهان و دانشمندان حقوق اسلامی، بر صحت ضمان اعیان شخصی و همچنین ضمان در عقد بیمه، با تمسک به عمومات و اطلاقات فتوا داده اند.[4] لذا با توسعه مفهوم ضمان و عدم محدود کردن آن در ضمان دیون، بیمه عمر را نیز می تواند با عقد ضمان مورد انطباق قرار بگیرد.

ضمانت چیزی که نزد صاحب آن می باشد دو صورت دارد: 1- ضمان بدون عوض 2- ضمان مع العوض؛ مثل این که فرد ضامن به صاحب مال بگوید این عین خارجی را یک سال برای تو ضمانت می کنم به شرط این که در عوض آن فلان مبلغ هر ماه به من بدهی. ظاهراً هر دو قسم از این دو ، ضمان صحیحی می باشد.

بیمه عمر به این شکل بر ضمان اعیان غیر مضمونه تطبیق می کند که بیمه گر – ضمانت – یا تعهد می کند و به موجب عقد بیمه عمر، چیزی را به عهده می گیرد که همان پرداخت سرمایه بیمه طبق قرارداد می باشد و مورد بیمه شده نیز عین خارجی، یعنی یک بشر آزاد می باشد. طبق این انطباق، این ضمانت مجانی نمی باشد، بلکه عوض معینی برای بیمه گذار شرط می شود که آن همان حق بیمه ای می باشد که آن را یک باره یا به اقساط به شرکت بیمه ( بیمه گذار ) می بپردازد.

پس بیمه عمر مثل ضمان اعیانی می باشد که نزد مالک آن می باشد و حداکثر این که ضمانت وی مشروط به پرداخت مبلغی به صورت اقساطی و یا یکجا توسط بیمه گذار می باشد.

بدیهی می باشد که اگر به جای شخص حقیقی، شخص حقوقی ( شرکت بیمه ) تعهد نماید که در قبال اخذ مبلغی پرداخت سرمایه بیمه را عهده دار خواهد بود، هیچ گونه تفاوتی با شخص حقیقی نخواهد داشت. با در نظر داشتن این که در ضمانت ممکن[1]. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، پیشین، ج 14، ص 319 و 320

[2]. علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه، ج 1، ( قم: مؤسسه آل البیت علیهم ‏1315 ق)، ص222

[3]. حلی، علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان ‏،‏ ج 1، ( قم: دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول 1410 ه ق )، ص 401

[4]. روح الله موسوی خمینی، « بیمه »،مجله فقه اهل بیت، شمار 1، ( سال اول، بهار 1374ش )، ص 27. محمد کاظم طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، پیشین، ج 2، ص 776. حسین حلی، پیشین، ص 36. ابوالقاسم گرجی، پیشین، ج 1، ص 29


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه