پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

خسارت های پدید آمده را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب می باشد به این شرط وفا کند. بنا بر این توجیه، همه اقسام بیمه عقد صحیح شرعی هستند[1]

تحلیل نظریه انطباق بیمه عمر و هبه:

علی رغم وجود شباهت های زیادی که بین بیمه عمر و هبه هست، با این حال هنوز تردید هایی علمی در انطباق کامل انواع بیمه بر عقد هبه هست. امام خمینی ( ره ) در این مورد می فرمایند ظاهر بر این می باشد که بیمه رایج فعلی بدون تردید از مصادیق هبه معوضه نیست زیرا هر چند هبه معوضه آن می باشد که در آن شرط عوض نشده باشد اما منافاتی هم ندارد که گیرنده هبه عوض مال موهوب را به هبه دهنده بدهد اما ملازمه ای بین آن ها وجود ندارد. در صورتی که در بیمه از نظر طرفین قرارداد، ملازمه ای بین پرداخت اقساط و مبلغ بیمه هست یعنی با پرداخت اقساط از طرف بیمه گذار، بیمه گر نیز ملزم به پرداخت خسارت می شود و بدون اخذ اقساط بیمه، تعهدی را بر عهده نمی گیرد و در نتیجه بین اقدام طرفین ملازمه هست. با این حال ایشان معتقدند بیمه چه به صورت هبه یا به صورت ضمان یا صلح، قراردادی صحیح و لازم الاجرا می باشد.[2]

اشکال مهم دیگری که بر این انطباق مطرح می باشد، این می باشد که در هبه تا زمانی که عین موهوب باقی باشد، رجوع واهب جایز می باشد اما عقد بیمه زیرا عقدی لازم می باشد، رجوع یک جانبه بیمه گذار جایز نیست.

در پاسخ به این اشکال بایستی خاطر نشان کرد اولاً در مواردی از هبه، با وجود باقی بودن عین موهوب نیز جواز رجوع وجود ندارد که از آن جمله زمانی می باشد که در مقابل هبه، عوضی قرار بگیرد.[3] ثانیاً همه اقسام بیمه از عقود لازم هستند به جز بیمه عمر که عقدی جایز می باشد. زیرا اگر بیمه گذار در بیمه عمر حق بیمه عرف با تأسیس جعاله، نیازهای حقوقی ای که از راه عقد اجاره و مانند آن برآورده نمی شود، تأمین کرده و راه انجام اقدام حقوقی ای را که در آن جهالت به اقدام و عامل و اجرت هست، از راه جعاله بازگشته می باشد؛ زیرا بر حسب نیاز و موارد، از نظر عرف متفاوتند و شارع نیز راه عرف را در مورد جعاله امضاء و تأیید کرده می باشد.[4]

در جعاله تعیین عامل شرط نیست؛ اما انشای جعاله برای عامل می تواند دو گونه باشد:

به طور خاص، بدین گونه که جاعل، فرد یا افراد خاصی را مخاطب قرار می دهد؛ مثلاً پدری به فرزندش بگوید: در صورتی که بتوانی فلان مسأله ریاضی را تا دو ساعت[1]. حسین حلی، پیشین، ص 38 –محمد صادق روحانی، پیشین، ص 74

[2]. روح الله موسوی خمینی، پیشین، ج 2، ص 609

[3]. یوسف بحرانی، پیشین، ج 22، ص 329

[4]. احمد جمالیزاده، پیشین، ص 468


تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل فقهی بیمه عمر در فقه امامیه