پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سخن محمد تقی بهار این کتاب از کتب مفید جمع­آوری شده که اگر به دست نمی آمد قسمتی از تاریخ اجتماعی ایران که تشکیل جمعیت «فتوت» یا «جوانمردان» یا «عیاران» باشد از میان رفته بود(بهار، 1380ه.ش، ص 385 و نیز نک: طبقات اعلام الشیعه اثرآقا بزرگ تهرانی، ص 70 و تاریخ ادبیات در ایران از دکتر صفا، ج 4، ص 526).

2-1-4-24- فضل الصلاه علی النبی- صلی الله علیه و آله -(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31): علامه سید محسن امین نقل کرده که شاید این کتاب همان تحفهالصلوات باشد(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123)، اما در جاهای دیگر چنین سخنی نیامده می باشد.

2-1-4-25- فوائد الفؤاد(کاشفی، 1379ه.ش، ص 74، مقدمه ی مصحح)

2-1-4-26-فیض النوال فی اظهار الزوال (امین،1406ه.ق، ج 6، ص123؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 6، ص 316)

2-1-4-27- لوائح القمر: این کتاب در هدیه العارفین به صورت «لوائح القمر و اختیارات المنازل» ذکر گردیده می باشد(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316) مدرس تبریزی می­گوید: «ظاهراً همان الواح قمر می باشد»(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 32،که درشماره­ی 4 ذکر شد). هم چنین در اعیان الشیعه چنین آمده: «لوایح القمر فی اختیار الساعات و الوقت الافعال و الاعمال الضروریه»(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123).

2-1-4-28- ما لابدمنه فی المذهب(همان جا؛ اسماعیل پاشا،1402ه.ق، ج 5، ص 316).

2-1-4-29- مختصر الجواهر: بعضی از نویسندگانی که به آثار ملاحسین کاشفی اشاره کرده­اند تفسیری به نام «مختصر الجواهر» نیز برای وی ذکر می­کنند که

تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر