پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

خوانساری، 1411ه.ق ، ج 3، ص 219). هم چنین نام این اثر در کتاب­هایی زیرا: اعیان الشیعه، کشف الظنون ، فوائد رضویه، ریحانه­الادب، سبک شناسی بهار پیدا کرد می­شود.

2-1-4-17- روضهالصفا فی مقتل الحسین(علیه السلام): به گفته­ی علامه سید محسن امین ظاهرا کتابی غیر از روضهالشهداء و مقدم بر آن می باشد(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123).

2-1-4-18-توضیح اسرار قاسمی: که آن را جواهر الاسرار نیز می­نامند(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).

2-1-4-19- توضیح اسماء الحسنی: که به آن «المرصدالاسنی فی توضیح اسماء الحسنی» نیز می­گویند(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج3، ص 220؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 32) دکتر عباسی محقق جواهر التفسیر نام اصلی آن را «المرصد الأسنی فی استخراج الاسماء الحسنی» می­داند(کاشفی، 1379ه.ش، ص 80.، مقدمه ی مصحح). این کتاب در علم الحروف(8) بوده می باشد و اصطلاحاتی نظیر «استخراج اسم» و «استخراج مطلوب» از اصطلاحات این علم می‏باشد(همان).

2-1-4-20- توضیح صحیفه سجادیه(بهار، 1380ه.ش، ص 385).

2-1-4-21- توضیح مثنوی: شرحی می باشد که کاشفی بر مثنوی مولوی نوشته، در عنوان اصلی این توضیح و گزیده­هایی که کاشفی بر آن نگاشته اختلاف نظر می باشد(ر.ک: توضیح دکتر صفا در تاریخ ادبیات ایران، جلد4، ص  525 و به همین نوشتار ضمن معرفی اثر شماره ی 8).

2-1-4-22- صحیفه شاهی: کتابی می باشد که در زمینه­ی انشاء نوشته شده می باشد(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 316؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525).

2-1-4-23- فتوت نامه­ی سلطانی: در مورد آداب جوانمردان و شرایط ورود به گروه آن­هاست و بر اساس

تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر