پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

تکه ای از متن پایان نامه :

تیموریان و روی کار آمدن صفویان در ایران بوده می باشد.

اگر چه در زمان حکومت بعضی پادشاهان تیموری جنگ و خونریزی و کشور گشایی مطرح می باشد(13) اما در دوره­ای که کاشفی در آن قرار گرفت زمان سلطنت میرزا حسین بایقرا در هرات می­باشد که عصر حمایت از علم، فرهنگ، هنر و ادب و گسترش آن محسوب می­شود(14) و دیار خراسان و هرات نیز مهد پرورش علم و هنر بودند؛ رجال سیاسی این دوران نیز به این امور اهمیت می­داد. و به تشویق و حمایت دانشمندان و گاه پشتیبانی مالی ایشان می­پرداختند چنانچه امیرعلیشیر نوائی وزیر سلطان هرات، که خود مؤلف کتاب مجالس النفائس بوده از کاشفی حمایت می کرده و این مفسر را شخصی پرکار و در فنون معرفی کرده و جواهر التفسیر را یکی از مصنفاتش می­داند(نوائی، 1363ه.ش، ص 93).

و به نقل الذریعه، واعظ کاشفی «جواهر التفسیر لتحفه الامیر» را به اسم امیر نظام الدین علیشیر جغتائی(معروف به نوائی) تألیف کرده می باشد(آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، ج 5، ص 265).

2-1-7-نظر دانشمندان در مورد کاشفی

تاکنون در مورد حسین بن علی کاشفی سبزواری به توضیح زندگی، ابعاد علمی، آثار و عصر زندگی او اشاره شد و کوشش شد آگاهی اجمالی نسبت به این دانشمندِ  مفسر ارائه شود تا جایگاه و ارزش این مفسر ایرانی  شناخته شود.

شهرت و آوازه­ی او به اندازه­ای می باشد که تذکره نویسان و مورخان هم عصر او زیرا غیاث الدین خواندمیر و امیر علیشیرنوائی در همان قرن نهم هجری به توضیح زندگانی او در کتاب­های خود مجالس النفائس، حبیب السیر، اختصار الاخبار پرداخته­اند.

وی نه تنها در بین معاصران خویش معروف و شناخته شده بود بلکه در زمان­های بعد نیز تا به امروز مورد توجه قرار گرفته و در کتاب­های مختلف تراجم،

تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر