پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

 

کانال 2001 2003 2006 2011
شعبه 38 35 31 21
تلفن 12 14 15 16
خودپرداز 15 16 16 16
کامپیوتر شخصی 3 4 3 1
اینترنت 11 16 19 23
فناوری WAP 2 4 6 9
تلویزیون دیجیتال تعاملی 0 2 3 6
سایر (پایانه های فروش ،پست /فکس و کارت های هوشمند ) 19 17 12 11

 

تحقیقات نشان می­دهد که بانکداری الکترونیک رشد مرکب 1/9 درصدی در خلال سالهای 2003 تا 2007 داشته می باشد . همچنین آمیخته­ی کانال در آینده تغییر خواهد کرد. تأثیر بانکداری اینترنتی و بانکداری همراه افزایش خواهد پیدا کرد. در این حالت شعب اغلب خدماتی را که پیچیده و وقت­گیرند ارائه خواهند داد و خدمات معمول و سریع از راه مجاری

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری