پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

تکه ای از متن پایان نامه :

کانال­های تحویل الکترونیکی اینترنت، شبکه­های ارتباطی بی­سیم،  ماشین­های خود­پرداز(ATM) و تلفنبانک و سایر کانال­های ارائه خدمات بانکی می­باشد.

بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلف می­باشد. هر قدر به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستم­های کامپیوتری متمرکز­تر، شبکه قابل دسترسی گسترده­تر، محدودیت­ زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری

·        بازار نامحدود از نظر مکانی

·        ارائه خدمات گسترده و متنوع و براساس نیاز مشتری

·        تمرکز بر کاهش هزینه­ها و رشد درآمدها

·        تاکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد

·        ارائه خدمات به طور شبانه روزی

·        وجود ارتباط تنگاتنگ بین بانکی

·        کاهش بهره­گیری از نیروی انسانی وبروکراسی اداری مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی

·        بازار محدود

·        رقابت بین بانک­ها

·        ارائه خدمات محدود

·        ارائه خدمات متکی بر شعب

·        تمرکز بر کاهش هزینه­ها

·        کسب در آمداز طریق حاشیه سود(تسهیلات اعطایی )

·        ارائه خدمات در ساعت خاص (محدودیت ساعت اداری )

·        متکی بر ساختار اداری مبتنی بر سناد و نیروی انسانی متعدد

 

آن چیز که حائز اهمیت و درخور توجه می باشد ویژگی فعال و آینده­نگری خصوصیات بانکداری الکترونیک در مقایسه با بانکداری سنتی می باشد. بانکداری سنتی بیشتر با یک دید محافظه­کارانه کوشش می­نماید به شیوه­های مختلف هزینه­های بانک را کاهش دهد. در صورتی که بانکداری الکترونیکی ضمن ارائه جامع خدمات بانکی در فکر توسعه و تحول بر مبنای

تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه

پایان نامه ارشد: تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات جدید بانکی براساس مدل پذیرش فناوری