ناهم محوری مانند عیوبی می باشد که ناشی از اثرات اتصال نادرست بار به ماشین می باشد، که بر روی موتور اثرات مخرب زیادی پدید می­آورد. ناهم محوری در کوپلینگ تجهیزات دواربه صورتهای زیر تقسیم بندی می­گردد :

  1. ناهم راستایی سطحی: این نوع از ناهم محوری در اثر اختلاف ارتفاع موتور و بار پدید می آید.
  2. ناهم راستایی زاویه ای: این نوع از ناهم محوری در اثر اختلاف زاویه در محور موتور و بار پدید می آید.
  3. ناهم راستایی سطحی زاویه ای : این نوع از ناهم محوری در اثر هر دو عامل بالا پدید می­آید. موردها فوق هر کدام به تفکیک قابل تشخیص می باشند.

قابل ذکر می باشد که ناهم محوری، هارمونیک غالبی بر روی طیف ارتعاشات دویاتاقان در فرکانس چرخش روتور پدید می آورد. هر چند بسته به نوع نا هم محوری، این هارمونیک ممکن می باشد از لحاظ اندازه تغییر کند. بالا بودن هارمونیک اول طیف ارتعاشات، هم نشانگر نامتقارنی و هم نشانگر  ناهم محوری می باشد. پس جهت تشخیص اینکه کدامیک از معایب مذکور در سیستم موجود می باشد، لازم می باشد یک واکاوی فاز هم صورت پذیرد، بصورتی که اگر در سیستم ناهم محوری سطحی موجود باشد در این صورت با اندازه گیری ارتعاشات بر روی یاتاقان موتور و یاتاقان سیستم دوار (پروانه، کمپرسور و…) دیده می گردد که ارتعاشات شعاعی دارای اختلاف فازی معادل 180 درجه می باشد و هارمونیک دوم طیف ارتعاشات نیز مقدار بالایی خواهند داشت.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد برق درباره تولید همزمان برق وحرارت
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده