دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

نیاز می باشد، دوماً یک هدف خوب به شمار می رود، سوماً بایستی آموزش داده شود (خاکی، 1388).

مطالعه رفتار افراد موفق و اثر بخش نشان می دهد که عامل زمان در نزد آنان تأثیر و اهمیت بی بدیل داشته تا جایی که قبل از آغاز هر کاری عامل زمان را در کانون توجه خود قرار می دهند و با حذف فعالیت های بی ثمر و نا مربوط در صدد موفقیت مدیریت زمان بر می آیند (بیابانگرد، 1384).

سولومون و راتبلوم معتقدند که اخیراً مدیریت زمان به عنوان یک فاکتور مهم خود تنظیمی در نظر گرفته شده که با پیشرفت یادگیری ارتباط بسیار بالایی دارد. مطالعه ها حاکی از آن می باشد که دو دسته عوامل بیرونی و درونی در اتلاف وقت تأثیر گذارند: دسته اول مربوط به محیط بیرونی و شرایط زمانی و دسته دوم جنبه درونی دارد و ریشه در الگوها و عادت های فردی.

اهمالکاری تحصیلی با وظایف تحصیلی مرتبط بوده و می توان آن را به عنوان اهمالکاری وظایف تحصیلی بنا بر بعضی علت های تعریف کرد . (الیس2008، نقل از آتش پور 1387)

سولومون و روتبلوم (2008)  به سادگی اهمالکاری تحصیلی را به عنوان به تعویق انداختن تکالیف مهم تحصیلی مثل آماده شدن برای امتحانات،آماده کردن مقالات ترم ، امور اداری مربوط به کلاس و دانشگاه و وظیفه حضور در کلاس ها تعریف می کنند . با در نظر گرفتن این توضیحات اهمالکاری تحصیلی به معنای به تاخیر انداختن وظایف تحصیلی و مشکلاتی که به خاطر این تاخیر تجربه می شوند می باشد (حاتمی1390) گرایش به اهمالکاری یک مشکل عمومی می باشد (هاریت و فراری 2006،نقل از حاتمی1390) . چنین اظهار  می شود که خصوصا هر کسی گرایش دارد که رفتار اهمالکارانه از خود نشان بدهد (سنکال 2005).

هیل (1984) بر این باور می باشد که تاثیرات هیجانی ناشی از امتحان یک پدیده جهانی می باشد و سالیانه عملکرد تحصیلی میلیون ها دانش آموز و دانشجو را تحت تاثیر قرار میدهد. به طوری ک حتی گاهی بعضی از دانش آموزان به علت این اضطراب اقدام به خودکشی کرده اند. در پژوهش های مختلف میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموزان 10 تا 30 درصد گزارش شده می باشد. یافته های پژوهشی حاکی از آن می باشد که دختران بیشتر از پسران اضطراب امتحان را تجربه می کنند. پژوهش های جدی در مورد اضطراب امتحان از سال 1952 توسط سارسون و مندلر آغاز شد. از آن زمان تا کنون مؤلفه های شناختی، هیجانی و شیوه های مداخله 

 

 

 پایان نامه پایان نامه تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمال کاری و عملکرد تحصیلی-سایت دی فایل

 

 

از لینک انتهای صفحه ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک انتهای صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک انتهای صفحه