در این روش هر گره دارای یک جدول ‌مسیر‌یابی می باشد که در آن هاپ بعدی برای رسیدن به تمامی گره‌های شبکه تعیین گردیده می باشد. پس بسته ارسالی برای رسیدن به مقصد، تنها نیاز به حمل آدرس مقصد دارد. این روش به دلیل حجم کم بسته و نیز رله آسان اکثرا در شبکه‌های بی‌سیم مورد بهره گیری قرار ‌می‌گیرد. خاطر نشان می گردد که این شیوه به طراحی دقیق معیار کمی ‌مسیر‌یابی نیاز دارد تا از‌ ایجاد حلقه در حین رله، جلوگیری به اقدام آورد.

شناختی اقتضایی

 

روش‌های ‌مسیر‌یابی در CRAHN بر اساس ارتباط بین مدیریت طیف و الگوریتم ‌مسیر‌یابی به دو دسته تقسیم ‌می گردد. [7]

در روش اول انتخاب طیف و مسیز به صورت مستقل از هم توسط لایه‌های MAC و شبکه انجام ‌می‌گیرد.

در نوع دوم تصمیم‌گیری طیف و انتخاب مسیر به صورت یک اقدام واحد به وسیله لایه شبکه صورت ‌می‌پذیرد. هر چند روش دوم پیچیده تر بوده و حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات طیف دارد، از کارایی بهتری برخوردار بوده و کیفیت سرویس مطلوب‌تری را تضمین‌می کند. [7]

در فصل بعد به مطالعه بعضی از راه‌حل‌های ارائه‌ شده برای برخورد با چالش‌های ‌مسیر‌یابی ‌می‌پردازیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با موضوع: تشخیص گوینده در محیط شامل چند گوینده با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده