ماتریس هم بستگی اطلاعات نمونه های دریافتی با فرض وجود خطای گین و فاز برای هرالمان با بهره گیری از ارتباط 125-2دراینجا تبیین داده می گردد. حال اگر فرض کنیم که در سیستم تنها یک منبع هست و المان های این منبع سیگنال به ازای نمونه های مختلف از یکدیگر ناهم بسته می باشند ماتریس هم بستگی سیگنال مساوی توان سیگنال  در ماتریس همانی می باشد. پس ماتریس هم بستگی منبع سیگنال به شکل زیر می گردد:

 

واضح می باشد که خطای گین و فاز هر المان شامل ستون اول ماتریس هم بستگی R می باشد. حال ستون اول از ماتریس هم بستگی مؤلفه های زیر را خواهند داشت:

 

وقتی نسبت سیگنال به نویز بالا باشد. یعنی داشته باشیم:

در این حالت معادلات زیر به دست می آیند:

پس خطای گین و فاز برای هر المان به این شکل اظهار می گردد:

اگر معلوم باشد وشرط این که گین المان اول مساوی یک باشد مستقر باشد پس   به ازای هر المان به دست می آید و سپس از روی آن خطای گین و فاز هر المان به دست می آید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه برق درباره:بررسی اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها
دسته‌ها: دسته‌بندی نشده