اگر چه روش NLLS می تواند ویژگی های آماری خوبی داشته باشد اما بار محاسباتی آن ما را وادار می کند که از روش هایی بهره گیری کنیم که نه تنها ارزانتر می باشند بلکه نسبت به روش های تشکیل پرتو به فرم معمولی عملکرد بهتری داشته باشند. یک دسته مهم از این چنین روش ها روش های زیر فضایی [1]هستند. مشاهدات اصولی به گونه ای برقرارند که اگر ماتریس سیگنال S از مرتبه کامل باشد اطلاعات ورودی بدون نویز به محدوده[2]ستون های A محدود می شوند که توسط نمادspan{A}مشخص می شوند که زیرفضای سیگنال نامیده می گردد. آسان می باشد نشان دهیم که زیرفضای سیگنال توسط  بردار ویژه اصلی از ماتریس هم بستگی  اندازه گیری [3]می گردد که به شکل زیر اظهار می گردد:

پس زیرفضای سیگنال از روی اطلاعات موجودی که توسط  بردار ویژه اصلی از ماتریس هم بستگی نمونه ها به دست می آیند تخمین زده می گردد:

یعنی شامل  بردار ویژه اصلی از زیرفضای سیگنال می باشد و شامل  بردار ویژه اصلی از زیرفضای نویز می باشد. اگر حالت  ایده آل را در نظر بگیریم:

و از آنجایی که  و  بر هم عمود می باشند داریم:

در الگوریتم MUSIC این ارتباط با تشکیل یک شبه طیف [4] استخراج می گردد:

تخمین های DOA در الگوریتم MUSIC در حال حاضر عدد از بلندترین قله ها از می باشند. از آنجایی که وقتی می باشد و پس  طیف MUSIC می تواند برای مقادیر بالای N(مقادیر بالای SNR )نقاط نزدیک به منابع را بیابد. این روش تنها نیاز به یک جستجوی یک بعدی دارد که این ویژگی آن مشابه با روش تشکیل پرتو به فرم کلاسیک می باشد اما یک بار محاسباتی اضافی در آن هست که همان تجزیه ویژه  می باشد. یعنی اگر  باشد تجزیه ویژه می تواند به گونه مؤثر ی محاسبه گردد. به همین خاطر از زمانی که این روش در انتها دهه 1970 معرفی گردید خودش و تغییراتش خیلی معروف شده اند. دوباره اظهار می کنیم که ماتریس سیگنال نیاز دارد که از مرتبه کامل باشد تا روش MUSIC در آن بتواند کار بکند (یعنی منابع منسجم نمی توانند به کار گرفته بشوند). برای آرایه های ULA تکنیک هایی که متوسط گیری پس و پیش[5] و صاف کردن فضایی[6] نامیده می شوند ارایه شده  اند تا بتوانند بر این محدودیت غلبه کنند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق درباره:آنتن های شکاف دار

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده