با تحمیل کردن محدودیت­ها بر کانتورهای نهایی از طریق بهره گیری از یک مدل آماری، روش­های مبتنی بر دانش اولیه قوی می­تواند بر معضلات بخش­بندی از پیش تعیین شده غلبه کند (عدم وضوح در مرزهای حفره، حضور عضلات پاپیلاری و تفاوت­های سطوح خاکستری میوکاردیوم). اما این غلبه به هزینه ساخت یک داده آموزشی بصورت دستی می باشد که ساختار آن دو در تردید بوده همچنانکه تغییرپذیری بر اطلاعات اولیه وابسته می باشد. SAM نمی­تواند اطلاعاتی که در داده­های آموزشی نیستند، تقریب (تخمین) کند [67]. در مطالعه­ای محققان اندازه محدود آن را وارد کردن منبع دیگری از اطلاعات، بخش­بندی دستی اولین فریم جبران کردند.

روش حاصل دقیق­تر می باشد اما همچنان وابسته به مداخلات کاربر می باشد. توجه کنید که الحاق بعد زمان و بعد سوم در زمان آسان و صریح نیست. در مورد AMM، افزایش بعد آن خطر تناسب بیش از حد[1] را افزایش می­دهد. چارچوب ثبت non- rigid بیشتر انحطاط پذیر می باشد. در نتیجه ساختار اطلس تأثیر اندکی روی نتایج بخش­بندی دارد از آنجائیکه فقط به عنوان نقطه آغازین برای تطبیق[2] بکار می­رود.

مقاله­های مورد مطالعه که تعدادی از آنها در این فصل آورده گردید، در جدول 2-1 مقایسه شده می باشد که بر اساس شرایط آزمایشی آنها می­باشد. توضیحات و اختصارات بهره گیری شده در جدول در ادامه توصیف شده می باشد. بطن چپ/ بطن راست مشخص می­کند که آیا نتایج بخش­بندی در هر دو بطن و بطن راست و حدفاصل های اپی­کاریال و اندوکاردیال ارائه شده می باشد و یا فقط در خودکار قلب گزارش شده با خط تیره (-) مشخص شده می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه ارشد رشته برق روش های تحلیل آنتن میکرو استریپ

[1] – Overfitting

[2] – Registration

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده