ارائه یک روش برای بخش بندی بطن راست و چپ از تصاویر MRI قلبی-پایان نامه

از بخش­بندی خودکار با دانش اولیه در مدل­های آماری، اشکال هندسی با سطوح خاکستری ارگان می­توان برای افزایش دقت بهره برد. این بخصوص وقتی مهم می باشد که شکل ارگان از فردی به فرد دیگر خیلی تغییر نکند که برای قلب بسیار خوب می باشد. روش­های بخش­بندی مرتبط با مدل آماری شامل سه مرحله می باشد:

  • تنظیم فضایی[1] (و موضعی در صورت لزوم): کانتورها بطور دستی بخش­بندی شده با تصاویر از اهمیت زیادی برای جبران اختلاف در موقعیت و اندازه حفره بر خوردار می باشد و می­تواند بسیار مشکل باشد بویژه در تصویر 3­بعدی [56]. هنگامی که بخش­بندی در سیکل کامل قلبی محاسبه می­گردد، تنظیم و تراز موضعی نیز مورد نیاز می باشد: تعداد فازهای هر فرد بایستی روی تعداد فازهای مرجع تراز گردد.
  • ایجاد مدل عموماً بر محاسبه شکل میانگین یا تصویر و مدل­سازی تغییر­پذیر در تصاویر دلالت دارد. هر لحظه یک شکل جدید با شکل میانگین و ترکیبی خطی وزن شده توصیف می­گردد.

[1] – Spatial

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: