2-2-2-1- بخش­بندی با دانش ضعیف یا بدون دانش

در این بخش روش­های بخش­بندی با دانش اولیه ضعیف یا بدون دانش اولیه را گردآوری کرده که شامل مدل­های مبتنی بر تصویر[1]، طبقه­بندی پیکسل[2] و مدل­های متغیر[3] می­باشد.

 

2-2-2-1-1- روش­های مبتنی بر تصویر

همچنان که در بخش 1-2 دیده گردید، مرزهای اندوکاردیال و اپی کاردیال معضلات بخش­بندی خاص خود را دارند. بسیاری ازروش­های مبتنی بر تصویر بر اساس پردازش متفاوت و جداگانه آنهاست و از اینرو روش­های ویژه­ای در اندوکاردیوم بطن چپ پیشنهاد می­کند. اولین گام، یافتن مرز اندوکاردیال با حد آستانه [18-15] و یا برنامه ریزی پویا[4] DP[25-19] می­باشد. شکل هندسی مدور بطن چپ باعث تسهیل بهره گیری از DP شده می باشد. چندین راه حل بمنظور وارد نکردن عضلات پاپیلاری پیشنهاد شده می باشد: محاسبه سطح محدب حد فاصل کانتورها، کاربرد مورفولوژی ریاضی [26،27]، اصلاحاتی همچون باز و بسته کردن در سطح حد فاصل و یا منطبق کردن یک منحنی پارامتری در حد فاصل، تا سطح آن هموارتر گردد.

اپی­کاردیوم در طی دومین مرحله مشخص می­گردد که اغلب متکی بر سطح اندوکاردیال می باشد که عملگرهای مورفولوژی ریاضی را بهره گیری می­کنند. دقت کنید جهت شروع آنها، بیشتر روش­ها متکی بر یک مداخله ساده کاربر مثل تنظیم مرکز بطن چپ یا کشیدن دوایر دور یک کانتور میوکاردیوم می­باشد. زمانیکه حدفاصل­ها بطور یکسان پردازش شوند، پردازش با سطوحی که بطور دستی روی اولین تصویر کشیده شده می باشد آغاز می­گردد. کانتورهای دستی سپس از طریق تماس تصاویر متعاقب با بهره گیری از جداسازی و سپس ادغام، ثبت non- rigid  و یا DP چند بعدی منتشر می­گردد. هر نمونه بطور جداگانه در طی زمان با تعیین جستجو دنبال می­گردد [29-28].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد